Home Contact Us W Adra Secstio Pledgios TestingSTI Useful LinksW

Cuddiwch Fi


Am Campaign

Y rhan fwyaf o'r amser, mae unigolion yn ei gweld yn anodd siarad am broblemau iechyd rhyw. Mae Ymgyrch SEXtember yn ceisio annog unigolion i drafod materion iechyd rhyw yn agored a heb gywilydd yn ystod mis Medi (a drwy'r flwyddyn).


Eleni, pwyslais yr ymgyrch yw annog unigolion i gael hwyl yn ddiogel drwy wisgo condom.


Gwisgwch gondom!


Gallwch gael hwyl a bod yn ddiogel...gwisgwch gondom. Pam trafferthu?


Maent yn ymarferol, yn hawdd eu cario, a dyma'r ffordd fwyaf fforddiadwy o osgoi heintiau sy'n cael eu trosglwyddo'n rhywiol a beichiogrwydd heb ei gynllunio.


Maent yn rhoi tawelwch meddwl i chi fel y gallwch ymlacio a chanolbwyntio ar yr hwyl. Felly, gwisgwch gondom!


Yng Ngogledd Cymru, mae condomau ar gael o lawer o lefydd megis fferyllfeydd, archfarchnadoedd, peiriannau gwerthu ac ar-lein. Prynwch gondomau sydd â nod barcud y BSI a'r nod CE Ewropeaidd. Mae hyn yn golygu eu bod wedi cael eu profi i'r safonau diogelwch gofynnol. Gallwch gael condomau’n rhad ac am ddim gan y GIG mewn ffordd ddiffwdan a chyfrinachol, hyd yn oed os ydych dan 16 oed. Gallwch gael mwy o wybodaeth am gondomau ar wefan GIG Cymru

Cerdyn-C


Mae'r cynllun cerdyn-c wedi'i anelu at bobl ifanc rhwng 13-25 oed sy'n gallu cofrestru i gael ystod o gondomau, femidomau, ‘liwb’, dulliau amddiffyn y geg (‘dams’) gwybodaeth a chyngor am ddim. Bwriad y gwasanaeth yw hyrwyddo iechyd rhyw ac atgenhedlu a helpu unigolion ifanc gael mynediad at wasanaethau lleol.


Gallwch gael mwy o wybodaeth am wasanaethau cerdyn-c yn eich ardaloedd ar y wefan cerdyn-C


Gallwch gael mwy o wybodaeth am Wasanaeth Iechyd Rhyw yng Ngogledd Cymru ar wefan Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr